سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت توری حصاری خطیبی
عنوانبرندسایز مفتولچشمهوزن هر متر مربعواحـدقیمتعملیات
توری حصاری 4.5 چشمه 5 در 5 فولاد خطیبیخطیبی4.55*56کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 4 چشمه 5 در 5 فولاد خطیبیخطیبی45*54.1کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 4 چشمه 6 در 4 فولاد خطیبیخطیبی46*43.5کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 3 چشمه 6 در 4 فولاد خطیبیخطیبی36*41.9کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 2.8 چشمه 5 در 5 فولاد خطیبیخطیبی2.85*52کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 2.8 چشمه 6 در 4 فولاد خطیبیخطیبی2.86*41.7کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 2.5 چشمه 6 در 4 فولاد خطیبیخطیبی2.56*42.1کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 2.5 چشمه 6 در 6 فولاد خطیبیخطیبی2.56*61.4کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 2 چشمه 5 در 5 فولاد خطیبیخطیبی25*51کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 4.75 چشمه 5 در 5 فولاد خطیبیخطیبی4.755*56.5کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 3 چشمه 3 در 3 فولاد خطیبیخطیبی33*33.9کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 3 چشمه 4 در 4 فولاد خطیبیخطیبی34*43کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 3 چشمه 5 در 5 فولاد خطیبیخطیبی35*51.6کیلوگرمتماس بگیرید
توری حصاری 2.5 چشمه 6 در 6 فولاد خطیبیخطیبی2.56*61.6کیلوگرمتماس بگیرید