سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت توری پرسی خطیبی
عنوانبرندقطرچشمهحالتوزن هر برگ grواحـدقیمتعملیات
توری سپری قطر 3 چشمه 2*2 فولاد خطیبیخطیبی32*21*28کیلوگرمتماس بگیرید
توری سپری قطر 3.4 چشمه 2*2 فولاد خطیبیخطیبی3.42*21*210.2کیلوگرمتماس بگیرید
توری سپری قطر 3.6 چشمه 2.2 فولاد خطیبیخطیبی3.62*21*211کیلوگرمتماس بگیرید
توری سپری قطر 3.8 چشمه 2*2 فولاد خطیبیخطیبی3.82*21*214کیلوگرمتماس بگیرید
توری سپری قطر 4 چشمه 3*3 فولاد خطیبیخطیبی43*31*210.5کیلوگرمتماس بگیرید
توری سپری قطر 4.5 چشمه 3*3 فولاد خطیبیخطیبی4.53*31*213.5کیلوگرمتماس بگیرید
توری سپری قطر 3 چشمه 4*4 فولاد خطیبیخطیبی34*41*24کیلوگرمتماس بگیرید
توری سپری قطر 3.3 چشمه 4*4 میلی متر فولاد خطیبیخطیبی3.34*41*26.2کیلوگرمتماس بگیرید
توری سپری قطر 3.6 چشمه 4*4 متر فولاد خطیبیخطیبی3.64*41*27کیلوگرمتماس بگیرید
توری سپری قطر 4 چشمه 4*4 فولاد خطیبیخطیبی44*41*29کیلوگرمتماس بگیرید
توری سپری قطر 4.5 چشمه 5*5 فولاد خطیبیخطیبی4.55*51*29کیلوگرمتماس بگیرید