سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت تیرآهن ذوب آهن
عنوانبرندسایزآنالیزحالتواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 12 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن12IPEشاخه 12 متریشاخه4,100,000 تومان
تیرآهن 14 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن14IPEشاخه 12 متریشاخه4,900,000 تومان
تیرآهن 16 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن16IPEشاخه 12 متریشاخه5,800,000 تومان
تیرآهن 18 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن18IPEشاخه 12 متریشاخه6,900,000 تومان
تیرآهن 20 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن20IPEشاخه 12 متریشاخه9,200,000 تومان
تیرآهن 22 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن22IPEشاخه 12 متریشاخه10,200,000 تومان
تیرآهن 24 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن24IPEشاخه 12 متریشاخه11,200,000 تومان
تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن27IPEشاخه 12 متریشاخه13,300,000 تومان
تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن30IPEشاخه 12 متریشاخه16,200,000 تومان