سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت رابیتس خطیبی
عنوانبرندابعادتعداد ستونوزن هر برگ grتعداد در بستهواحـدقیمتعملیات
رابیتس 240*60 9 ستون فولاد خطیبیخطیبی240*60973010کیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس 240*60 9 ستون فولاد خطیبیخطیبی240*60978010کیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس 240*60 9 ستون فولاد خطیبیخطیبی240*60990010کیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس 240*60 11 ستون فولاد خطیبیخطیبی240*601183010کیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس 240*60 11 ستون فولاد خطیبیخطیبی240*601184010کیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس 240*60 11 ستون فولاد خطیبیخطیبی240*601193010کیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس 240*60 11 ستون فولاد خطیبیخطیبی240*6011102010کیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس 240*60 13 ستون فولاد خطیبیخطیبی240*601384010کیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس 240*60 13 ستون فولاد خطیبیخطیبی240*601394010کیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس 240*60 13 ستون فولاد خطیبیخطیبی240*6013100010کیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس 240*60 13 ستون فولاد خطیبیخطیبی240*6013108010کیلوگرمتماس بگیرید