سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت سیم مفتول سیاه خطیبی
عنوانبرندضخامت(mm)حالتوزن کلافواحـدقیمتعملیات
سیم مفتول سیاه 1.5 فابریک فولاد خطیبیخطیبی1.5فابریک25کیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول سیاه 2.5 فابریک فولاد خطیبیخطیبی2.5فابریک25کیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول سیاه 1.5 تسمه فولاد خطیبیخطیبی1.5تسمه25کیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول سیاه 2.5 تسمه فولاد خطیبیخطیبی2.5تسمه25کیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول سیاه 1.5 روکش دار فولاد خطیبیخطیبی1.5روکش دار15کیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول سیاه 2.5 روکش دار فولاد خطیبیخطیبی2.5روکش دار15کیلوگرمتماس بگیرید