سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت لوله صنعتی
عنوانسایزضخامت(mm)اینچواحـدقیمتعملیات
لوله صنعتی ½ اینچ سایز 21/3 میلی متر21/32½مترتماس بگیرید
لوله صنعتی ¾ اینچ سایز 26/7 میلی متر26/72¾مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 1 اینچ سایز 33/4 میلی متر33/421مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 1.1/4 اینچ سایز 42/2 میلی متر42/221.1/4مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 1.1/2 اینچ سایز 48/3 میلی متر48/321.1/2مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 2 اینچ سایز 60/3 میلی متر60/322مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 3 اینچ سایز 88/9 میلی متر88/923مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 4 اینچ سایز 114/3 میلی متر114/32.5الی64مترتماس بگیرید
لوله صنعتی ½ اینچ سایز 21.3 میلی متر21.32.5الی6½مترتماس بگیرید
لوله صنعتی ¾ اینچ سایز 26/7 میلی متر26/72.5الی6¾مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 1 اینچ سایز 33/4 میلی متر33/42.5الی61مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 1.1/4 اینچ سایز 42/2 میلی متر42/22.5الی61.1/4مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 1.1/2 اینچ سایز 48/3 میلی متر48/32.5الی61.1/2مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 2 اینچ سایز 60/3 میلی متر60/32.5الی62مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 3 اینچ سایز 88/9 میلی متر88/92.5الی63مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 4 اینچ سایز 114/3 میلی متر(mm)114/32.5الی64مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 5 اینچ سایز 141/3 میلی متر(mm)141/32.5الی65مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 6 اینچ سایز 168/3 میلی متر(mm)168/32.5الی66مترتماس بگیرید
لوله صنعتی 7 اینچ سایز 219/1 میلی متر(mm)219/12.5الی67مترتماس بگیرید