سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت لوله مانیسمان رده 20
عنوانسایزضخامت(mm)واحـدقیمتعملیات
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ ضخامت 2.3 میلی متر برند چین1/22.3مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ ضخامت 2.5 میلی متر برند چین3/42.5مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2.6 میلی متر برند چین12.6مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1.1/4 اینچ ضخامت 2.8 میلی متر برند چین1.1/42.8مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1.1/2 اینچ ضخامت 2.8 میلی متر برند چین1.1/22.8مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3 میلی متر برند چین23مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 2.1/2 اینچ ضخامت 3 میلی متر برند چین2.1/23مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3.2 میلی متر برند چین33.2مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4 میلی متر برند چین44مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4.5 میلی متر برند چین54.5مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 میلی متر برند چین65مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 8 اینچ ضخامت 6.3 میلی متر برند چین86.3مترتماس بگیرید
قیمت لوله مانیسمان رده 40
عنوانسایزضخامت(mm)واحـدقیمتعملیات
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 401/22.7مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 403/42.8مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 4013.3مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1.1/4 اینچ رده 401.1/43.5مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1.1/2 اینچ رده 401.1/23.6مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 4023.9مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 2.1/2 اینچ رده 402.1/25.1مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 4035.4مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 3.1/2 اینچ رده 403.1/25.7مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 4046مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 4056.5مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 4067.1مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 8 اینچ رده 4088.1مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 10 اینچ رده 40109.2مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 12 اینچ رده 401210.3مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 14 اینچ رده 401411.1مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 16 اینچ رده 401612.7مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 18 اینچ رده 401814.2مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 20 اینچ رده 402015.1مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 22 اینچ رده 402216.2مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 24 اینچ رده 402417.4مترتماس بگیرید
قیمت لوله مانیسمان رده 80
عنوانسایزضخامت(mm)واحـدقیمتعملیات
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 801/23.7مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 803/43.9مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 8014.6مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1.1/4 اینچ رده 801.1/44.9مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1.1/2 اینچ رده 801.1/25.8مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 8025.5مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 2.1/2 اینچ رده 802.1/27مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 8037.6مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 3.1/2 اینچ رده 803.1/28.1مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 8048.6مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 8059.5مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 80611مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 8 اینچ رده 80812.7مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 10 اینچ رده 801015مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 12 اینچ رده 801217.4مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 14 اینچ رده 801419مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 16 اینچ رده 801621.4مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 18 اینچ رده 801823.8مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 20 اینچ رده 802026.1مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 22 اینچ رده 802228.5مترتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 24 اینچ رده 802430.9مترتماس بگیرید