سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت لوله مبلی
عنوانسایزضخامت(mm)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی سایز 10 ضخامت 1101مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 10 ضخامت 1.25101.25مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 10 ضخامت 1.5101.5مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 13 ضخامت 1131مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 13 ضخامت 1.25131.25مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 13 ضخامت 1.5131.5مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 16 ضخامت 1161مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 16 ضخامت 1.25161.25مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 16 ضخامت 1.5161.5مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 18 ضخامت 1181مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 18 ضخامت 1.25181.25مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 18 ضخامت 1.5181.5مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 20 ضخامت 1201مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 20 ضخامت 1.25201.25مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 20 ضخامت 1.5201.5مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 25 ضخامت 1251مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 25 ضخامت 1.25251.25مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 25 ضخامت 1.5251.5مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 32 ضخامت 1321مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 32 ضخامت 1.25321.25مترتماس بگیرید
لوله مبلی سایز 32 ضخامت 1.5321.5مترتماس بگیرید