سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت لوله گازی توکار سپاهان
قیمت لوله گازی روکار سپاهان
قیمت لوله گازی توکار کچو
عنوانسایزضخامت(mm)واحـدقیمتعملیات
لوله گاز توکار سایز ½ ضخامت 2.8 کچو½2.8متر تماس بگیرید
لوله گاز توکار سایز ¾ ضخامت 2.9 کچو¾2.9مترتماس بگیرید
لوله گاز توکار سایز 1 ضخامت 3.4 کچو13.4مترتماس بگیرید
لوله گاز توکار سایز 1.1/4 ضخامت 3.6 کچو1.1/43.6مترتماس بگیرید
لوله گاز توکار سایز 1.1/2 ضخامت 3.7 کچو1.1/23.7مترتماس بگیرید
لوله گاز توکار سایز 2 ضخامت 3.9 کچو23.9مترتماس بگیرید
قیمت لوله گازی روکار کچو
عنوانسایزضخامت(mm)واحـدقیمتعملیات
لوله گاز روکار سایز ½ ضخامت 2.6 کچو½2.6مترتماس بگیرید
لوله گاز روکار سایز ¾ ضخامت 2.6 کچو¾2.6مترتماس بگیرید
لوله گاز روکار سایز 1 ضخامت 3.2 کچو13.2مترتماس بگیرید
لوله گاز روکار سایز 1.1/4 ضخامت 3.2 کچو1.1/43.2مترتماس بگیرید
لوله گاز روکار سایز 1.1/2 ضخامت 3.2 کچو1.1/23.2مترتماس بگیرید
لوله گاز روکار سایز 2 ضخامت 3.5 کچو23.5مترتماس بگیرید