سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت لوله گالوانیزه
عنوانسایزضخامت(mm)اینچواحـدقیمتعملیات
لوله گالوانیزه ½ اینچ سایز 21/321/32½مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه ½ اینچ سایز 21/321/32/5½مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه ¾ اینچ سایز 26/726/72¾مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه ¾ اینچ سایز 26/726/72/5¾مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1 اینچ سایز 33/433/421مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1 اینچ سایز 33/433/42/51مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1.1/4 اینچ سایز 42/242/221.1/4مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1.1/4 اینچ سایز 42/242/22/51.1/4مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1.1/2 اینچ سایز 48/348/321.1/2مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1.1/2 اینچ سایز 48/348/32/51.1/2مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 2 اینچ سایز 60/360/322مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 2 اینچ سایز 60/360/32/52مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 2.1/2 اینچ سایز 767622.1/2مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 2.1/2 اینچ سایز 76762/52.1/2مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 3 اینچ سایز 88/988/923مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 3 اینچ سایز 88/988/92/53مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 4 اینچ سایز 114/3114/324مترتماس بگیرید
لوله گالوانیزه 4 اینچ سایز 114/3114/32/54مترتماس بگیرید