سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت مش فولادی خطیبی
عنوانبرندقطرچشمهحالتوزن هر متر مربعوزن هر برگ سبکتعداد در بستهواحـدقیمتعملیات
مش فولادی 6mm ساده فولاد خطیبیخطیبی610*10ساده56425کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 6mm ساده فولاد خطیبیخطیبی615*15ساده34225کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 6mm ساده فولاد خطیبیخطیبی620*20ساده2.53025کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 6mm ساده فولاد خطیبیخطیبی625*25ساده22525کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 6mm ساده فولاد خطیبیخطیبی630*30ساده1.52025کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 8mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی810*10ساده و آجدار811425کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 8mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی815*15ساده و آجدار5.57525کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 8mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی820*20ساده و آجدار45625کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 8mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی825*25ساده و آجدار34525کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 8mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی830*30ساده و آجدار2.53825کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 10mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی1010*10ساده و آجدار1217725کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 10mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی1015*15ساده و آجدار811825کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 10mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی1020*20ساده و آجدار68825کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 10mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی1025*25ساده و آجدار57025کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 10mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی1030*30ساده و آجدار46025کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 12mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی1210*10ساده و آجدار1825025کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 12mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی1215*15ساده و آجدار1217025کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 12mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی1220*20ساده و آجدار913025کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 12mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی1225*25ساده و آجدار811525کیلوگرمتماس بگیرید
مش فولادی 12mm ساده و آجدار فولاد خطیبیخطیبی1230*30ساده و آجدار68525کیلوگرمتماس بگیرید