سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت سیم گالوانیزه خطیبی
عنوانبرندضخامت(mm)حالتواحـدقیمتعملیات
سیم مفتول گالوانیزه 2 کلاف فولاد خطیبیخطیبی2کلافکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول گالوانیزه 2.2 کلاف فولاد خطیبیخطیبی2.2کلافکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول گالوانیزه 2.4 کلاف فولاد خطیبیخطیبی2.4کلافکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول گالوانیزه 2.8 کلاف فولاد خطیبیخطیبی2.8کلافکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول گالوانیزه 3 کلاف فولاد خطیبیخطیبی3کلافکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول گالوانیزه 3.5 کلاف فولاد خطیبیخطیبی3.5کلافکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول گالوانیزه 4 کلاف فولاد خطیبیخطیبی4کلافکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتول گالوانیزه 5 کلاف فولاد خطیبیخطیبی5کلافکیلوگرمتماس بگیرید