سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

میلگرد کلاف آجدار الیگودرز
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف آجدار سایز 6 گرید A2 الیگودرزالیگودرز6A2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 8 گرید A2 الیگودرزالیگودرز8A2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 10 گرید A2 الیگودرزالیگودرز10A2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار امیر آباد
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف آجدار سایز 8 گرید A3 امیرآبادامیرآباد8A3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 10 گرید A3 امیرآبادامیرآباد10A3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار فولاد گلستان
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف آجدار سایز 8 گرید A3 فولاد گلستانفولاد گلستان8A3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 10 گرید A3 فولاد گلستانفولاد گلستان10A3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 12 گرید A3 فولاد گلستانفولاد گلستان12A3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار کویر کاشان
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف آجدار سایز 8 گرید A2 کویر کاشانکویر کاشان8A2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 10 گرید A2 کویر کاشانکویر کاشان10A2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 12 گرید A2 کویر کاشانکویر کاشان12A2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 8 گرید A3 کویر کاشانکویر کاشان8A3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 10 گرید A3 کویر کاشانکویر کاشان10A3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 12 گرید A3 کویر کاشانکویر کاشان12A3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 14 گرید A3 کویر کاشانکویر کاشان14A3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار ملی صنعتی فولاد ایران
عنوانبرندسایزگریدواحـدقیمتعملیات
میلگرد کلاف آجدار سایز 8 گرید A3 ملی صنعتی فولاد ایرانملی صنعتی فولاد ایران8A3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 10 گرید A3 ملی صنعتی فولاد ایرانملی صنعتی فولاد ایران10A3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد کلاف آجدار سایز 12 گرید A3 ملی صنعتی فولاد ایرانملی صنعتی فولاد ایران12A3کیلوگرمتماس بگیرید