سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4118 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4105 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4093 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4059 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4051 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 3.51% درصد نسبت به 4037 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 2.46% درصد نسبت به 4017 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 12 متری ذوب آهن 1.69% درصد نسبت به 4007 سال کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 30 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 1.22% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
قیمت تیرآهن 27 IPE شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 3.62% درصد نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت.
33766400024

با مـا در تمـاس باشـید

test-mianeh

میلگرد آجدار میانه

تاریخ به روزرسانی : 10 اردیبهشت 1403 - 12:19 ب.ظ
عنوانبرندتعداد در بستهوزن بستهواحدقیمتعملیات
میلگرد 10 آجدار میانهمیلگرد میانه2652000kg کیلوگرم26,600 تومان
میلگرد 12 آجدار میانهمیلگرد میانه1902000kg کیلوگرم26,200 تومان
میلگرد 14 آجدار میانهمیلگرد میانه1372000kg کیلوگرم25,800 تومان
میلگرد 16 آجدار میانهمیلگرد میانه1052000kg کیلوگرم25,800 تومان
میلگرد 18 آجدار میانهمیلگرد میانه832000kg کیلوگرم25,800 تومان
میلگرد 20 آجدار میانهمیلگرد میانه662000kg کیلوگرم25,800 تومان
میلگرد 22 آجدار میانهمیلگرد میانه552000kg کیلوگرم25,800 تومان
میلگرد 25 آجدار میانهمیلگرد میانه432000kg کیلوگرم25,800 تومان